Skyline_from_bogtårnet.jpg
 

Om Slagmark

Tidsskriftet Slagmark har eksisteret siden 1983 og er Danmarks eneste tidsskrift for idéhistorie. Slagmark opstod i studie- og forskningsmiljøet omkring idéhistorie ved Aarhus Universitet, hvor tidsskriftet fagligt set stadig har hjemme, selvom det er uafhængigt af institutionelle interesser. I dag udgives tidsskriftet af Forlaget Slagmark, der løbende også udgiver monografier, antologier, kildesamlinger og oversættelser. Ud over at være vejviser til vigtige idéhistoriske kilder og værker, så giver forlaget rum for mere omfattende refleksioner over de vigtigste aktuelle debatemner, end de enkelte tidsskriftsnumre tillader. Læs mere om forlagets udgivelser her.

Selvom mange af Slagmarks tidskriftsnumre handler om vestlig idéhistorie, så er redaktion optaget af ideers, artefakters og menneskers grænseoverskridende egenskaber. Vi er lige så interesserede i at forklare politiske og kulturelle nybrud som i at kaste nyt lys over idehistoriske klassikere. Vi vælger temaer til hvert nummer ud fra vores faglige og intellektuelle nysgerrighed og søger at understøtte artikelforfatternes forsøg på at levere modige og veldokumenterede fortolkninger af tekster, ideer, fænomener og begivenheder. Igennem tiden har Slagmark derfor både aktualiseret gamle tanker og introduceret nye intellektuelle strømninger for et dansk publikum.

Slagmarks numre er temanumre, hvor vi bestræber os på at belyse temaet bredt og tværvidenskabeligt. Som udgangspunkt modtager vi ikke artikler udenfor tema, med mindre der forelægger en særlig aftale med redaktionen. Hvert nummer indeholder desuden en fyldig anmeldelsessektion. Tidsskriftet henvender sig til idéhistorikere, filosoffer, kulturhistorikere, teologer, sociologer, politologer, litterater og andre med interesse i idéhistorie, kultur, historie og samfund.

Slagmarks artikler gennemgår annonymt peer review og er registreret på Uddannelses- og Forskningsministeriets autoritetslister. Slagmark udkommer to gange om året.

Mulige bidragydere kan se vores tidsskriftets aktuelle call for papers her og vores skrivevejledning her.

Besøg vores side på Facebook for opdateringer om nye udgivelser og arrangementer. Slagmark er også på Twitter og LinkedIn.